AutoHiFi

Audison Voce
Dňa 6. apríla 2019 nastane resetovanie kalendára GPS satelitného systému, ktoré sa uskutočňuje každých 19 rokov (GPS Week Number Rollover v skratke WNRO).
Táto skutočnosť môže ovplyvniť správne fungovanie niektorých GPS zariadení.
Po obnovení kalendára môže dôjsť k nesprávnej komunikácii medzi GPS satelitmi a GPS navigáciami. V dôsledku toho niektoré „aktualizáciami zanedbané“ GPS navigácie, môžu prestať korektne fungovať.
Z toho dôvodu sa doporučuje v predstihu skontrolovať navigáciu ktorá je v prevádzke a v závislosti od zariadenia vykonať prípadné aktualizácie, ktoré sú k dispozícii po prihlásení sa k účtu GPS navigácie.
Pri nových GPS navigáciách sa považuje za samozrejmosť že pred prvým použitím užívateľ urobí aktualizáciu, upozorňujú na to aj výrobcovia v pribalených manuáloch.

Zvuk do auta

Navigácie

Multimediálne jednotky

Príslušenstvo