Ako sa zbaviť toho, čo nevidíme: jemné prachové častice (PM2,5)

Ako sa zbaviť toho, čo nevidíme: jemné prachové častice (PM2,5)

Denne sú dve tretiny populácie Českej republiky vystavené vyššej, než povolenej koncentrácie pevných prachových častíc - alebo poletujúceho prachu. Tento prach je nášmu zraku skrytý, lebo sa jedna o veľmi malé čiastočky. A v tom je práve ich najväčšie nebezpečenstvo. Čím menšie, tým zákernejšie sú pre náš organizmus. Poďme si teda o nich povedať niečo detailnejšieho.
Čo je to PM a čo značí ono číslo
     Skrátka PM znamená „particulate matter“, čo sa voľne prekladá ako pevné (poletujúce) častice, alebo častejšie ako poletujúci prach. Jedna sa o čiastočky tak drobné, že sú vírené v ovzduší veľmi dlhú dobu, než sa usadia na povrchu. Niektoré sa navyše bez dažďa neusadia vôbec. Napriek tomu sa tento pojem začal hojne skloňovať až v posledných desiatich rokoch, takéto častice sa v atmosfére nachádzajú prakticky odjakživa. Ich najväčším prírodným zdrojom sú napríklad výbuchy sopiek alebo rozsiahle lesné požiare. Toto sú však našťastie len veľmi ojedinelé udalosti. „Výdobytkom“ modernej doby je však ako rozsah antropogénnej produkcie PM, tak jeho chemické zloženie. Aby sme nezabudli vysvetliť aj ono číslo. Jedna sa o veľkostnú kategóriu častíc v rade mikrometrov [μm].  Len pre predstavu uveďme, že ľudský vlas má priemer medzi 50 a 70 μm, poletujúci prach je rozdelený do frakcií 10; 2,5; 1.

Čím sú pre človeka škodlivé
     Ako už bolo zmienené  vyššie, zdravotné riziko je tým väčšie, čím menšia je vdýchnutá častica. Veľa tiež  záleží na chemickom zložení týchto častíc. Častice väčšie než PM10 sú odfiltrované v nosnej dutine a netvoria tak výrazné riziko, ako menšie častice (PM10), ktoré prenikajú do hrtana a do dolných dýchacích ciest. PM2,5 sa usádzajú v prieduškách a ešte menšie PM1 až v pľúcnych lalokoch. Potom prichádza na radu ich zloženie (benzo[a]pyren, arzén, polychlorované bifenyly), ktoré organizmus intoxikujú. Benzo[a]pyren je dôsledkom nedokonalého spaľovania vznetových (dieselových) motorov. Arzén vzniká pri spaľovaní fosílnych palív. Polychlorované bifenyly (PCB) môžu byť vedľajším produktom ťažkého a chemického priemyslu. Tieto látky majú jak karcinogénne účinky, tak negatívny vplyv na imunitu. Poletujúci prach je obecne  zodpovedný za vznik astmy či chronickej  obštrukčnej pľúcnej choroby .

PM2,5

Koho sa riziko z PM týka

     Je logické, že medzi najohrozenejšiu skupinu ľudí patria tí, ktorí žijú v miestach s hustou dopravou, blízko priemyslových zón, avšak tiež v lokalitách, kde sa kúri v ľudských obydliach nevhodnými palivami. Týmto kritériám zodpovedá zhruba tretina územia ČR, kde však žije približne dve tretiny populácie. Napríklad v severovýchodnej časti republiky, v aglomerácií Ostrava - Karviná - Frýdek-Místek, ktorá je najviac ohrozeným regiónom, bol 24 hodinový emisný limit v priebehu roka 2014 prekročený takmer stokrát. Ak budeme chcieť porovnanie s Európou, potom nás bude zaujímať výsledok projektu Čisté ovzdušie pre Európu (CAFE - Clear Air For Europe). V porovnaní s 30 veľkými európskymi mestami z hľadiska znečistenia ovzdušia poletujúcim prachom dopadla najhoršie Praha. Pokiaľ vás zaujíma aká je aktuálna situácia ovzdušia vo vašom okolí, odporúčame webové stránky čisténebe.cz

Neprehliadnite:
Naozaj Airfree funguje? – skúsenosť jedného z nás
Ako sa poletujúcemu prachu brániť
     Z tých najradikálnejších možností sa ponúka jedine presťahovanie ďaleko od ruchu veľkomesta, niekam na samotu do hôr. To však väčšina ľudí realizovať nemôže, ani keby chcela. V krajnom prípade sa tiež môžeme zapojiť do politiky a následne sa snažiť primeť obyvateľov ČR, aby prestali páliť odpad a nekvalitné uhlie a namiesto toho prešli na moderný druh kúrenia. Alebo dúfať, že uspejeme v boji za prísnejšiu reguláciu veľkých priemyslových podnikov, ktoré sa chytia za nos a dajú prednosť ekologickej výrobe, pred miliónovými ziskami. Áno, na čelo si klepete úplne oprávnene. Jedna sa o vskutku nepravdepodobné scenáre. Nakoniec nám ostáva ešte riešenie v podobe inštalácie čističky vzduchu do našej domácnosti. Je však potrebné mať na pamäti, že s poletujúcim prachom PM2,5 si drvivá väčšina bežných čističiek na báze filtra neporadí. Existuje našťastie firma AirFree, ktorej čističky P60 alebo dizajnové Lotus dokážu aj organické škodliviny, ktoré sú súčasťou PM2,5 spoľahlivo eliminovať.

Mask AirFree

Unikátna technológia čističiek AirFree
     Zmieňované čističky sú výnimočné svojim patentovaným keramickým jadrom, ktoré na trhu nemá obdoby. Tieto inteligentné prístroje fungujú na fyzikálnom princípe konvencie, čo znamená, že pracujú so sálaním tepla. Prístroj zahrieva vzduch v bezprostrednej blízkosti, ktorý potom stúpa nahor, a týmto stúpajúcim prúdom vzniká ťah, ktorý naopak nasáva chladnejší vzduch zospodu. Takto dokáže čistička cirkulovať vzduch bez akéhokoľvek vetráku. To všetko navyše úplne ticho a bez rizika poruchy. Srdcom prístroja je keramické jadro, ktoré dezinfikuje vzduch vysokou teplotou 200°C a zbavuje ho 99% baktérií a vírusov, organických častíc PM2,5, a dokonca aj pachov. Ako náhle čistička zbaví prach škodlivých častíc, späť do ovzdušia vracia len neškodný odpad. Účinky čističiek AirFree sú ohromujúce a zároveň doložené siahodlhým zoznamom certifikovaných atestov. Čistička je teda ideálne riešenie pre tých, ktorí chcú dýchať čistý vzduch v akomkoľvek prostredí a za každej situácie.
comments powered by Disqus