Čističky vzduchu jako prevence proti nemocem – opravdu fungují?

Čističky vzduchu jako prevence proti nemocem – opravdu fungují?

Většina z pracujících lidí si nemůže dopřát luxus nemocenské dovolené. Bohužel je to jedním z důvodů, proč se nemoci šíří mezi lidmi rychleji a více z nás tak onemocní. Kolega z práce dostane chřipku, má ale „tuhý kořínek“ a snáší ji bez problémů, tudíž stále chodí do práce. Jeho kolegové bohužel takové štěstí nemají a záhy půlka oddělení ulehne s teplotami, kašlem a protivnou rýmou. Takovému scénáři však lze jednoduše předcházet.
Kancelář jako čekárna u praktického lékaře
     I tak to někdy bohužel může vypadat. Pak lze jen stěží hovořit o hygienickém pracovním prostředí. Do hygienických požadavků na pracoviště spadá více ukazatelů. My se však v rámci tohoto článku budeme věnovat jen hygieně vzduchu. Měla by se totiž stát stejnou samozřejmostí jako mytí rukou. Je důležité si uvědomit, že i když je v kanceláři nainstalována vzduchotechnika, která na vstupu obsahuje nějaký druh filtračního zařízení, nefiltruje se vzduch nacházející již v interiéru. Navíc, v rámci legislativy ani českých norem není podrobněji ošetřena problematika kontaminace vzduchu větracím zařízením. Pouze Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění NV č. 93/2012 Sb. § 42, odst. (2) uvádí: „Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu“.

Choroba v práci

Na čistý vzduch má nárok každý
     To je dáno nařízením vlády, alespoň co se množství týče. Konkrétně výše uvedené N.V. předepisuje 25 m3/h na osobu vykonávající práci spadající do třídy práce I, což jsou kupříkladu administrativní činnosti. Mnohem přísnější jsou pak Evropské normy. Ty udávají 45 m³/h na osobu nebo přepočteno na plochu 5,7 m³/h na m² (ČSN EN 15251 - pro kategorii II, málo znečištěné budovy a EN 13779 - pro IDA1). Takové objemy vzduchu se mohou stát řečištěm pro přenos bakterií a virů.

Čističky jako jistota zdravého vzduchu
     Je tedy logickým vyústěním naší snahy o zdravé ovzduší na pracovišti, abychom využili čističky vzduchu. Ty zajišťují kýženou dezinfekci vzduchu, čímž na jedné straně zbavují zaměstnance obav z nemocí, ne straně druhé zaměstnavateli zajistí zdravý pracovní kolektiv. Právě zájem o zdraví zaměstnanců by se měl stát stejně, ne-li více důležitým jako péče o jejich pohodlí. Proto by měly být čističky vzduchu neopomíjenou investicí stejně jako klimatizační jednotky.

Neprehliadnite:
Naozaj Airfree funguje? – skúsenosť jedného z nás
Choroba v práci

Jak vybrat správnou čističku
     Hlavním kritériem je zde plocha místnosti. Ovšem to není vše, co při výběru musí zákazník zohlednit. Čističky mají sice výkon deklarovaný pro určitou podlahovou plochu, navíc je třeba uvažovat, kolik zdrojů znečistění na danou plochu připadá. Těmito zdroji jsou samozřejmě i lidé. Lepší představu nám dají opět normy. Například v České republice je předepsána minimální plocha pracoviště v kanceláři 5 až 17 m² na osobu (dokonce 26m² pro ředitelské pozice). Je tedy rozdíl, pokud na stejné ploše bude pracovat 3 nebo 10 pracovníků. Pro zajímavost je zde tabulka, ze které i laik vyčte, zda má jeho pracovní prostor optimální plochu.

Druh pracoven Počet pracovišť v pracovně Předpokládané určení pracovišť pro Optimální plocha m² na 1 pracovníka
samostatné 1 ředitelské činnosti 26
  1 administrativní činnosti 13
  1 technické činnosti 17
sdružené 2 administrativní činnosti 10
  2 technické činnosti 13
společné 3 až 8 písařské 6
  3 až 8 administrativní 6
  3 až 8 kresličské 7
  3 až 8 technické 13
sálové >8 administrativní střední 6
  >8 kresličské střední 7
  >8 administrativní velké 5
  >8 kresličské velké 6
  >8 strojové velké 8
  >8 technické velké 8
velkoprostorové neurčen všechny druhy činnosti s výjimkou ředitelské činnosti 5 až 17
Tabulka Optimální plochy jednotlivých pracovišť (ČSN 73 5305)

     Pro zajímavost je ještě vhodné uvést výsledky tiskové zprávy IFMA z 12. 11. 2014, podle které je průměrná pracovní plocha na ministerstva obrany 8 m²/os, ministerstva dopravy 23 m²/os a v poslanecké sněmovně dokonce 34,5m²/os. Podobný průzkum provedla pražská kancelář DTZ. Ten uvádí, že průměrná plocha na pracovníka v soukromém sektoru činí 10-12 m². Do kanceláře o ploše do 50 m² lze tedy využít např. čističku AirFree E125. Je-li v místnosti příliš vysoká koncentrace lidí, je vhodné vybrat výkonnější AirFree P150. Nabídka firmy AirFree poskytuje čističky zvládající místnosti dokonce až do 120 m².

Choroba v práci

Kolik stojí čistý vzduch
     To je zásadní otázka. V dnešní době, kdy jde vždy jen o nejnižší cenu, je potřeba uvědomit si, že takového dogma nelze uplatnit úplně na všechny aspekty našich životů. Na zdraví především. Není důvod k obavám, že takovýto úvod povede k ospravedlňování vysoké ceny. Milým překvapením je, že náklady na pořízení čističky vzduchu jsou na úrovni jen 5-10% oproti nákladům na pořízení klimatizace. A navíc provoz čističek AirFree je zanedbatelný. Pořízení výše zmíněných čističek tedy vyjde na 7 799 Kč za AirFree E125 a na 9 499 Kč za AirFree P150.
comments powered by Disqus