Je koronavírus nachádzajúci sa vo vzduchu hrozbou, ktorá sa skrýva vo ventiláciách?

Je koronavírus nachádzajúci sa vo vzduchu hrozbou, ktorá sa skrýva vo ventiláciách?

Súčasná situácia týkajúca sa koronavírusu je naozaj zložitá a neľahké je aj sledovanie informácii, ktoré so situáciou týkajúcou sa pandémie súvisia. Situácia sa mení každým dňom a s novými informáciami prichádzajú nové zmeny, avšak protichodné aspekty majú taktiež svoj vplyv. Vedecká štúdia si vyžaduje čas, aby bola čo najpresnejšia, na druhej strane spoločnosť potrebuje odpovede čo najskôr. Okrem toho, mnohí ľudia nepoznajú presný jazyk používaný vo vedeckých disciplínach. Štúdie a epidemiológovia riešia problém koronavírusu, nachádzajúceho sa vo vzduchu a k tomu vydávajú potrebné opatrenia. Avšak môže sa stať, že si niekto vyloží význam určitých, najmä vedeckých, slov inak a to môže viesť k rôznym nedorozumeniam, čo však môže byť nebezpečné najmä pre osoby v rizikovom veku. Ako zistíte, ktoré informácie sú správne a aké kroky je potrebné podniknúť na zaistenie vašej bezpečnosti a bezpečnosti vášho domova?
Vzdušný vírus
Vzdušný vírus je vírus, ktorý sa môže prenášať vzduchovými časticami. Napriek tomu existuje výrazný rozdiel medzi časticami rozptýlenými vo vzduchu a kvapôčkami. Keď kýchate či kašlete, kvapôčky z vašich pľúc, krku a úst sa premiešajú a sú vylúčené. Niektoré z týchto kvapôčok sú ťažšie a iné zase ľahšie. Vírus sám, bez ochrany tekutých kvapiek, v priebehu času zomrie. Toto je jeden z dôvodov, prečo je čistenie povrchov dôležité a robí ich bezpečnými a prečo vírus vädne, keď je vystavený teplu a času. Vírus potrebuje taktiež hostiteľské bunky, cez ktoré sa dostane k RNA a následne sa replikuje. Bez kompatibilných buniek v okolí, by vírus nemohol rásť. A bez kvapiek nemôže prežiť replikácia. Ďalej si treba uvedomiť, čo sa skrýva pod pojmom aerosól. Aerosóly sú častice zložené z kvapôčkových jadier a kvapôčok s veľkosťou 2 až 100 mikrónov. Jednoducho povedané, častice rozptýlené vo vzduchu sú aerosóly a kvapôčky sú vlhké a dopadajú na povrchy. Tieto definície nie sú doslovné, ale ako aj pri iných pojmoch, ktoré sú diskutované vo vedeckej oblasti, presné vysvetlenie by bolo veľmi technické a zložité. V súčasnosti sa Svetová zdravotnícka organizácia domnieva, že COVID-19 sa šíri prevažne kvapkami. To, či vírus ostáva životaschopný aj keď je aerosolizovaný je sporné. Vírus používa RNA na replikáciu, ale nestranné alebo zlomené vlákno RNA sa považuje za neschopné replikácie.

AirFree

Šírenie a replikácia

Účelom masky nie je filtrovanie vírusu, čo by vyžadovalo, aby boli materiály rúšok oveľa hrubšie, ako sa používajú pri väčšine textilných rúšok. Účelom je zadržanie kvapôčok. S menším počtom kvapiek akejkoľvek veľkosti nachádzajúcich sa vo vzduchu, sa znižuje aj počet vírusov, ktoré sa vo vzduchu zhromažďujú a pretrvávajú.

Vírus je špecifický druh živej bytosti. Je do istej miery parazitárny, pretože si vyžaduje hostiteľa na replikáciu, avšak na prežitie nutne hostiteľa nepotrebuje. Aby sa u človeka prejavil COVID-19, čo je choroba šírená vírusom, určitý počet buniek musí byť infikovaný a vírus sa musí replikovať natoľko, aby vytvoril tzv. vírusovú záťaž. Bunky, ktorými sa tento vírus šíri, sú selektované. Zameriava sa na bunky vylučujúce hlien, pľúcne bunky a cíliá. Vírus nachádzajúci sa na oblečení či ruke nie je infekčné médium. Problém je v tom, že vašim odevom pravdepodobne budete hýbať a z neho sa častice následne otrasú. Pravdepodobne sa taktiež dotknete rukou vašej tváre, ktorá je plná buniek vylučujúcich hlien v očiach, nose a ústach.

Neprehliadnite:
8 žien dostalo možnosť vyskúšať čističku vzduchu Airfree: ako dopadlo testovanie?
Veľkosť média, ktoré vírus zasahuje, závisí z veľkej časti na miere infekcie a jej nákazlivosti. Čím menšie častice, tým ďalej vírus cestuje, ale zároveň má menej materiálu na život. S rastúcou veľkosťou kvapiek sa začínajú objavovať ďalšie faktory. Kvapky s väčšou hmotnosťou nemôžu zostať rozptýlené a padajú na zem. Kvapky s menšou hmotnosťou  zachytávajú vzdušné víry a ostávajú vo vzduchu. Menšie kvapôčky putujú ďalej, pretože môžu zrýchliť na vyššie rýchlosti.

Priblížme si, čo sú mikróny a nanometre
Mikrón (alebo mikrometer) predstavuje jednotku merania, s hodnotou jedna milióntina metra. Veľkosť častíc SARS-CoV-2 je 0,125 mikrónu.

Nanometre predstavujú jednu desaťmilióntinu metra. Veľkosť vírusových častíc je potom 125 nanometrov.

AirFree

Kvapôčky a ich život na rôznych povrchoch
Ako príklad šírenia kvapôčok si uvedieme príklad vzorky parfému. Ak ste niekedy v parfumérii dostali vzorku parfému, mohli ste na pokožke cítiť kvapky. Ak ste rovnakým miestom prešli o chvíľu neskôr, parfém bolo stále cítiť, avšak kvapôčky už nie. Je však zrejmé, že častice sú stále vo vzduchu.  

Neprehliadnite:
Užite si vašu dovolenku bez alergie!
Oblečenie, ktoré sa nosí vonku, predstavuje riziko zachytenia kvapiek, ktoré ostávajú životaschopné až štyri dni. Pórovité povrchy môžu absorbovať vlhkosť, zatiaľ čo hladký povrch vlhkosť odvádza. To znamená, že hladký povrch, napríklad plast alebo sklo, spôsobuje, že vírus je životaschopný dlhšie. Pri umývaní mydlom sa povrchy a odevy rýchlo čistia pretrhnutím ochranného vlákna okolo vírusu.

Čistička vzduchu v akcii
Čističky vzduchu používajú niekoľko rozličných technológií na odstránenie častíc vo vzduchu. Čistička môže zabrániť kontaminácii vzduchu alebo môže urýchliť proces odstránenia znečisťujúcich látok zo vzduchu.

Najobvyklejšími pri filtrovaní sú HEPA filtre. Tieto filtre používajú množstvo sieťovín na zachytenie častíc prenášaných vzduchom, zatiaľ čo samotný vzduch naďalej prúdi. HEPA filter zachytáva častice do veľkosti 0,3 mikrónu (čo predstavuje účinnosť 99,97%). Toto nie je najlepší výsledok pri zachytávaní vírusu o veľkosti  nanometrov, avšak zachytáva kvapôčky a častice, na ktorých sa vírus pohybuje. Napriek tomu filter zastavuje vzduch iba v jednom smere. V štandardnom domácom systéme HVAC (to zahrňuje kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu) sa vzduch čistí na ceste dnu, avšak do vzduchu sa môžu dostať zvyšky nečistôt a akákoľvek kontaminácia, ktorá sa objaví následne, ostáva. Niektoré z ohnísk COVID-19 boli spojené so slabo vetranými oblasťami. Najčastejšie sú to miesta ako call centrá, reštaurácie, nemocnice či bane. Akonáhle sa dostanú kontaminované častice do vzduchu, určitý čas tam ostanú. Pribúdajú ďalšie kontaminácie a zvyšuje sa to na nebezpečnú úroveň. Keď sa vo vzduchu vznáša určité množstvo menších kvapiek, nesú v rozptýlenej oblasti značné množstvo vírusu. To je náročnejšie na čistenie a sterilizáciu, ako napríklad v prípade jednej väčšej kvapky.

Airfree a systém sterilizácie vzduchu funguje tak, že častice vytiahne zo vzduchu a potom ich v podstate „uvarí“. Toto je zrýchlený proces toho, čo sa stane s časticami, keď sú na povrchu. Pri dostatočne vysokých teplotách, vírus zahynie. Navyše, zahrievaním sa kvapky zmenšujú, takže nesú menej vírusových častíc.   

Neprehliadnite:
Zdravie dýchacích ciest a vlny horúčav
AirFree

Výhody kvalitného vzduchu
Prúdenie vzduchu je kľúčové, ale mnoho domácností nemá dostatočnú ventiláciu na to, aby vzduch mohol odchádzať, len na to, aby prišiel. V priebehu času sa vzduch stáva odstatým a ťažkým. Otváranie okien či vytváranie ďalších kanálov na prúdenie vzduchu často bráni udržiavaniu správnej teploty vzduchu. Klimatizácia vyžaduje pri vstupe do systému čerstvý vzduch, avšak ďalej s ním už veľa nerobí. Pri čističkách vzduchu sa vzduch osvieži nasatím a následne sa čistý a ochladený vracia do danej oblasti. Zamyslite sa, kedy ste naposledy vstúpili do miestnosti, kde ste cítili zatuchnutú vôňu. Tento zápach je spôsobený hromadením prachových častíc vznášajúcich sa vo vzduchu, až kým nedosiahnu bod nasýtenia. Je to rovnaký druh saturácie ako ten, ktorý spôsobuje, že menšie kvapky nesúce koronavírus sa stávajú nebezpečnými.

Alergie a astma
Alergény sú ďalším príkladom hromadenia častíc. Mnoho vonkajších alergénov nachádzajúcich sa vo vzduchu sa počas väčšiny roka udržiava na minime. Ľudia začínajú byť citliví a mať problémy vtedy, keď dôjde k zvýšenému šíreniu peľu. Vo domácnosti môžu rásť prachové častice, kožné bunky a spóry húb a kontaminovať vzduch. Dokonca aj filtre prestávajú chrániť pred peľom, ktorý sa prenáša na odevy či dvere, ktoré sa pravidelne otvárajú a zatvárajú. Bez prúdenia vzduchu sa tieto častice tvoria až kým sa nepremenia na prah.

Čističky vzduchu sú veľkou výhodou aj pre pacientov trpiacich astmou. Ozón je typickým vedľajším efektom zlej kvality vzduchu, ktorý môže spôsobovať zápal či hromadenie tekutín v pľúcach. Dodatočné zahrievanie a chladenie vzduchu pomocou čističky odstraňuje ozón a umožňuje astmatikom ľahšie dýchať.

Chráňte svoj domov pred koronavírusom
Zatiaľ čo odborníci diskutujú o rozsahu, v akom môže vzdušný koronavírus spôsobiť infikovanie, ideálne je vyhnúť sa zlej ventilácii. Čističky-sterilizátory vzduchu Airfree pomáhajú čistiť vzduch a poskytujú lepšiu kvalitu vzduchu v každej miestnosti. Pokojne by sme tieto čističky mohli nazvať „tichým zabijakom“ baktérií, plesní a vírusov v uzavretých priestoroch. Viac o ich funkciách a účinkoch sa dočítate v ďalšom článku.
comments powered by Disqus