Ozón: ako nám škodí a ako nás chráni?

Ozón: ako nám škodí a ako nás chráni?

Určite ste už počuli o tenkej vrstve nachádzajúcej sa v stratosfére našej planéty. Pravdepodobne ste zachytili aj to, že túto vrstvu tvorí plyn nazývajúci sa ozón, ktorý nás nejakým spôsobom chráni. A sme si takmer istí, že viete, že ozónová vrstva je stále tenšia, dôsledkom čoho sa stále častejšie stretávame s pokusmi o záchranu akejsi ozónovej diery. Viete ale, ako nás ozón naozaj chráni, čo ho vytvára, a ako nám škodí? Ste zvedaví? Máme pre vás odpovede.
AirFree

Čo tá ozónová vrstva vlastne je?
Pod pojmom ozónová vrstva si môžeme predstaviť približne 3 mm hrubý štít nachádzajúci sa cca 30 km nad zemským povrchom. Samotný ozón je plyn pozostávajúci z troch atómov kyslíka a označujeme ho O3 . Ten sa v stratosfére neustále vytvára a rozkladá. Ozón vystavený slnečnému žiareniu sa rozkladá na molekuly a atómy kyslíka, ktoré potom reagujú s inými molekulami kyslíka a vytvárajú tak ozón. Na reakčných cykloch ozónu sa podieľajú aj iné plyny obsahujúce dusík a vodík. A nielen to. Významnú úlohu v ovplyvňovaní reakčných cyklov ozónovej vrstvy má samotné ľudstvo.

Ako a pred čím nás ozónová vrstva chráni?
Ako sme už spomínali, významnú úlohu v narúšaní ozónovej vrstvy zohráva práve človek. Tento zásah však vznikol prirodzene a nevedome. Hlavnou príčinou sa stalo vysokoobjemné využívanie umelo syntetizovaných a ľahko produkovateľných chemických látok v priemysle. Medzi tieto látky zaraďujeme chlórfluórované uhľovodíky (CFC), halóny, tetrachlórmetán, metylbromid a neplnohalogénované chlórfluórované uhľovodíky (HCFC) a ostatné zlúčeniny chlóru, brómu a fluóru. Z predmetov dennej spotreby sú to teda rôzne rozpúšťadlá, spreje, laky na vlasy a pod. Ozónová vrstva sa snaží odstrániť všetky negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú naše zdravie. V akých oblastiach nám teda pomáha?

1. Reguláciou slnečného žiarenia chráni nielen ľudí na Zemi, ale morský svet (ryby, riasy, kôrovce, atď.), rastliny, prírodné a syntetické materiály
2. Reguluje rast plodín a rastlín
3. Reguluje množstvo oxidu uhličitého vo vzduchu

Neprehliadnite:
Všetko o Airfree
Škodlivé účinky ozónu
Určite sa pýtate, ako je možné, že jeden a ten istý plyn nás chráni a zároveň nám škodí. Na túto otázku existuje jednoduchá odpoveď. Rozlišujeme dva druhy ozónu: stratosférický a prízemný. O tom stratosférickom sme sa už dozvedeli, že je nevyhnutný na to, aby nás ochránil pred nadmerným slnečným žiarením. Prízemný ozón je však látka, ktorá vzniká pri reakcii uhľovodíka s oxidom dusičitým. Pod týmito látkami si môžeme predstaviť emisie z dopravných prostriedkov a priemyslu, ktoré sú pri vystavení slnečnému žiareniu vysoko škodlivé. Tento ozón je vysoko škodlivý ako pre človeka, tak aj pre rastliny, zvieratá či pôdu. Spôsobuje pálenie očí, dýchacie ťažkosti a ovplyvňuje centrálnu nervovú sústavu.

AirFree

Ako sa zbaviť škodlivín vo vzduchu tým správnym spôsobom?
Prvá vec po ktorej siahneme, keď cítime potrebu dýchať čistý vzduch tam, kde nám to prirodzené podmienky znemožňujú, je čistička vzduchu. Nie všetky čističky sú takpovediac „kóšer“. Mnohé z nich síce vzduch vyčistia, no zároveň vytvárajú istý objem ozónu ako vedľajší produkt. Ďalej sú tu generátory ozóny, ktoré tvoria špeciálnu kategóriu v súvislosti s produkciou tohto škodlivého plynu.  Ak teda potrebujete vyčistiť, či dokonca sterilizovať ovzdušie v miestnosti, napríklad od baktérií, vírusov, alergénov alebo plesní, zvoľte si prístroj, ktorý čo najmenej zaťažuje životné prostredie a ak sa dá, aj vašu peňaženku. Čističky / sterilizátory vzduchu Airfree spĺňajú všetky predpoklady moderného prístroja určeného na sterilizáciu vzduchu. Neobsahujú žiadne vymeniteľné časti, ktoré by sa mohli pokaziť, ani filtre, ktoré by bolo potrebné vymieňať. A čo je najdôležitejšie, neprodukujú prízemný ozón. Čo viac si môžeme priať, však?
comments powered by Disqus