PET fľaše u nás a vo svete: Zaujímavé štatistiky a čísla, ktoré Vás asi (ne)potešia

PET fľaše u nás a vo svete: Zaujímavé štatistiky a čísla, ktoré Vás asi (ne)potešia

Príbeh PET fliaš v Českej republike začal v 90. rokoch, keď sa začali plniť limonádami a neskôr minerálnymi vodami. V roku 1999 bol nárast PET fliaš v obehu tak strmý, že nakoniec viedol k zrúteniu zálohového systému na výkup sklenených fliaš minerálnych vôd. PET fľaše tak odsunuli tie sklenené do ústrania.
V roku 2004 bolo v ČR naplnených celých 89 % minerálnych vôd do PET fliaš. Vo väčšine Európy bola situácia v roku 2004 podobná. Plnenie minerálnych vôd do PET fliaš tvorilo v Španielsku 87 % a vo Francúzsku 70 % produkcie. Naopak v Nemecku vládli sklenené fľaše s 97 % a v Rakúsku s 60 %.

Skládky a smetné koše plné PET fliaš
Podľa odhadov bolo 80 – 90 % PET fliaš vyhodených do komunálneho odpadu a drvivá väčšina skončila na skládkach. Smetné koše ako na triedený, tak na netriedený odpad preplnené PET fľašami začali byť finančne náročné, kvôli nutnosti čím ďalej tým častejšie ich vyvážať. Pred hrozbou preplnených skládok v roku 2000 nás „zachránila“ Čína, ktorá začala odpad z PET fľašami v Európe vykupovať pre svoj priemysel. Aj tak je problém s plastovým odpadom stále akútnejší a to nie iba v našej malej zemi, ale predovšetkým globálne.

Laica

More PET fliaš
Tento rok objavili výskumníci na Špicberských ostrovoch pláže pokryté naplavenými plastami. A to doslova. Na 100 metroch pobrežia spočítali 876 okom rozpoznateľných kusov plastového odpadu. Rovnako alarmujúca správa prišla z Hendersonového ostrova v Tichom oceáne. Výskumníci odhadli  nános plastového odpadu na 18 ton. To je však zanedbateľné číslo v porovnaní s množstvom plastového odpadu plávajúceho svetovými vodami. Odhadom ide asi o 270 tisíc ton.

Neprehliadnite:
Najsmädnejšie národy? Česi to nie sú!
PET fliaš nie je nikdy dosť?
Keď píšeme o takom závratnom množstve odpadu, musíme tiež uviesť, koľko ton plastu sa ročne vyrobí. V roku 1950 to bolo celosvetovo iba 1,5 milióna ton. V roku 2013 to už bolo 299 miliónov ton. Prognózy predpovedajú, že týmto tempom bude ročná produkcia plastov v roku 2020 celých 400 miliónov ton. A v roku 2050 neuveriteľných 700 miliónov ton. V súčasnosti tvoria 60 % z tohto objemu tzv. krátkodobé aplikácie, čo sú najmä obaly pre potraviny. V Česku na skládkach končí 65 % odpadov, naproti tomu v Nemecku, Belgicku, Rakúsku, Dánsku, Holandsku, Švédsku je to menej ako 5 %!

Čo sa samotných PET fliaš týka, podľa spoločnosti Euromonitor International sa pred desiatimi rokmi vyrobilo 300 miliárd fliaš za rok. V minulom roku to bolo 480 miliárd fliaš. Alarmujúce tiež je, že 6 najvýznamnejších výrobcov PET fliaš využíva na výrobu iba 6,6% recyklovaných surovín.

Laica

Nápoje „vylepšené“ PET fľašami

Všetci tušíme, že sa ľudstvo topí v plastoch, ale aj tak máme pocit, že sa nás to priamo netýka. Sami sa v mori plastov pred svojím prahom nebrodíme, ako ľudia v niektorých rozvojových krajinách. Čo sa však týka každého z nás osobne, bez toho aby sme si to uvedomovali, je dopad PET fliaš na náš organizmus. Podľa mnohonásobných výskumov sa ukázalo, že sa z PET fliaš uvoľňujú nebezpečné chemické látky. Napríklad antimón - ťažký kov svojimi účinkami podobný arzénu. Do PET fliaš sa dostáva pri výrobe, kde sa ako katalyzátor používa oxid antimonitý. Za jeho uvoľňovanie by mohli byť pravdepodobne zodpovedné kyseliny zo sladkých a ovocných limonád.

Pokiaľ by sa niekto chcel ukľudniť tým, že pije z PET fliaš iba čistú vodu, máme pre neho rovnako zlú správu. Vedci z americkej Floridy zistili, že pri teplotách okolo 70°C, ktoré sa kľudne môžu objaviť v letných mesiacoch v zavretom aute, sa z fliaš uvoľňuje látka bisfenol A, a už spomínaný antimón. Nemeckí kolegovia rovnako skúmali látky prítomné vo vode v PET fľašiach a došli k záveru, že z 24 520 podozrivých chemických látok je 2-elylhexyl fumarát, označovaný DEHF, zodpovedný za narušovanie hormonálneho systému, predovšetkým androgénne a estrogénne funkcie.

Neprehliadnite:
Späť do minulosti alebo Cesta od skla, cez PET fľaše až po filtračné kanvice
Ide to aj bez PET fliaš
Geniálne jednoduchým riešením pre tých, ktorým nechutí voda z kohútika a rozhodli sa upustiť od PET fliaš, sú filtračné kanvice. Investícia za niekoľko eur zbavuje vodu nielen chlórového zápachu, ale aj ťažkých kovov, niektorých herbicídov a pesticídov. Čiastočne zbavuje aj minerálov, takže spomaľuje zanášanie rýchlovarných kanvíc a kávovarov vodným kameňom. Ponuku filtračných kanvíc nájdete v tejto sekcii.

Laica
comments powered by Disqus