Problém, o ktorom sa nehovorí: Ekologické dopady ťažby minerálnych vôd

Problém, o ktorom sa nehovorí: Ekologické dopady ťažby minerálnych vôd

Minerálna voda, teda voda získavaná z podzemných zdrojov, je v povedomí verejnosti vnímaná ako zdraviu prospešná a veľmi kvalitná. To je pravda, pretože obsahuje väčšie či menšie množstvo minerálov, ktoré sú pre ľudský organizmus nevyhnutné. Samotná voda teda je naozaj prospešná. Ako je to, ale s tienistou stránkou jej ťažby?
Krištáľová studnička, kde najhlbší je les
Čo sa týka samotnej ťažby za účelom zachytávania podzemných vôd, doprevádzajú ju nepríjemné vedľajšie javy. Predovšetkým ide o zábery pôdy, ktorá sa nachádza buď v tesnej blízkosti významných krajinných oblastí, alebo priamo v nich. Kde je postavený taký závod na zachytávanie, stáčanie a expedíciu minerálnej vody, tam je logicky vyšší hluk, emisie z autodopravy a tiež riziko z ekologickej havárie. Závody sú v takto citlivých oblastiach postavené, lebo musia stáť čo najbližšie svojich ložísk a tak nezriedka narušujú biotopy chránených živočíšnych druhov.

Podzemná voda pre všetkých,  ale pre niekoho viac
Ďalší negatívny dopad so sebou zachytávanie podzemnej vody nesie v podobe vyčerpávania neobnoviteľných zdrojov. Niektoré zdroje podzemných minerálnych vôd sú fosílnymi ložiskami, ktoré sa pomaly vytvárali po mnoho storočí a nie sú zapojené do obehu vody. Pokiaľ sa takýto zdroj začne priemyselne čerpať a s vidinou stále väčších ziskov, začne rovnako rýchlo klesať hladina podzemnej vody v priľahlých oblastiach. Žiarivým príkladom je obec Petříkov, kde vplyvom zachytávania minerálnej vody vyschla polovica studní v obci, ktoré boli na podzemných zásobách pitnej vody závislé. Obec nemala vybudovaný vodovod, ktorý nikdy v minulosti nepotrebovala a musela zaistiť nákladné zásobovanie cisternami.

Zisky rastú, historické kúpele chátrajú
Kúpele Kyselka majú dlhodobú a bohatú históriu siahajúcu až do roku 1826. Od 19. storočia tu Heinrich Mattoni vybudoval modernú stačiareň minerálnej vody a investoval do rozvoja kúpeľníctva. Kúpele prežili druhú svetovú vojnu aj totalitu. Od roku 1992 však vystriedali niekoľko súkromných majiteľov a výrazne schátrali. Aj napriek tomu, že tunajšie pramene priniesli nemalé zisky, až počas posledných niekoľko rokov, po nátlaku verejnosti a dokonca aj naliehanie prezidenta republiky sa začína situácia zlepšovať. Spoločnosť Karlovarské minerálne vody došla k záveru, že rekonštrukcia zdevastovaných kúpeľov bude dobrou reklamou a tak sa snaží svoje investície náležite propagovať.

Lázně Kyselka

Spomeňte si na vodu 22. marca
Na nutnosť nakladať s vodou udržateľným spôsobom upozorňuje aj jeden významný deň v kalendári. Je ním Svetový deň vody, ktorý pripadá každoročne na 22. marca a vyhlasuje sa už od roku 1993. Okrem vyššie spomínaného má poukázať tiež na význam pitnej čerstvej vody a jej nerovnomernosť využívania vo svete. Zatiaľ čo v jednej zemi sa s „modrým zlatom“ neprimerane plytvá, v inej nie je dostupné vôbec.

Neprehliadnite:
PET fľaše u nás a vo svete: Zaujímavé štatistiky a čísla, ktoré Vás asi (ne)potešia
Bohužiaľ Česká republika patrí medzi krajiny, v ktorej sa s pitnou vodou nakladá nie práve ukážkovo. V posledných rokoch sa tu rozšíril trend pitia balenej vody, ktorá zaťažuje životné prostredie zbytočným odpadom, ale aj emisiami z prepravy a vyčerpávaním zásob minerálnych vôd.

Klasickú vodu z kohútika tak „PETky“ odsúvajú do úzadia, čo je škoda. Jej kvalita je totiž jedna z najlepších na svete! Pokiaľ sa vode z kohútika bránite kvôli nepríjemnému chlórovanému zápachu, odporúčame obstaranie filtračných kanvíc, ktoré vodu zbavujú doprovodných javov chlorácie. Prezrieť si ich ponuku môžete v tejto kategórii.
comments powered by Disqus