Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Orientačný beh je šport pri ktorom sa bežec snaží čo najefektívnejšie presunúť medzi stanovenými bodmi na trati. Vrcholový orientačný beh je o sekundách a o víťazstve často rozhodujú najmenšie detaily. V takomto prípade má analýza absolvovaných tréningov a pretekov veľký význam.
Orientačný beh je však aj šport pre širokú verejnosť. Aj táto skupina pre skvalitnenie svojho výkonu a zlepšovanie sa potrebuje informácie o svojej pulzovej frekvencii a polohe, ktorá by často bez informácií z GPS hodiniek bola pre "kufriaceho" pretekára navždy záhadou.

Pre obidve spomenuté skupiny orientačných bežcov ponúka značka TomTom kvalitné GPS hodinky so zabudovaným snímačom srdcovej frekvencie.

V tomto článku si priblížime možnosti analýzy absolvovaného mapového tréningu alebo preteku v orientačnom behu pomocou dát z hodiniek TomTom.

Neprehliadnite:
Koľko športov podporujú hodinky TomTom?
K analýze je potrebná inštalácia dvoch programov. Prvým je program Tom Tom MySports Connect, do ktorého sa po pripojení hodiniek Tom Tom k počítaču pomocou USB kábla prenesú údaje o nových aktivitách. V programe si treba zvoliť možnosť exportu súboru vo formáte GPX, keďže s týmto formátom budeme pri ďalšej analýze pracovať.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

K takejto možnosti sa dostaneme cez okno settings kde v menu klikneme na záložku Upload and Export a vľavo dole zvolíme možnosť ADD, teda pridať. Následne sa nám rozbalia možnosti zaznamenávaných formátov, kde si prioritne vyberieme formát GPX. Po tomto nastavení sa nám už všetky aktivity automaticky ukladajú na počítači aj vo formáte GPX. K GPX súborom z jednotlivých aktivít sa dostaneme kliknutím na ikonku . Aktivity máme uložené v zložkách zoradených podľa dátumu.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Druhým potrebným programom pre aplikáciu zaznamenaných dát na mapu pre orientačný beh je voľne dostupný software QuickRoute. Jeho tvorcom je švédsky reprezentanta v orientačnom behu Mats Troeng. Program je možné stiahnuť v najaktuálnejšej verzii 2.4 zo stránky.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Analýza aktivity z pohľadu orientačného bežca bude prebiehať výlučne v tomto programe. Po jeho inštalácii a otvorení sa nám zobrazí prázdna tabuľka s lištou možností. V lište klikneme na ikonku prázdneho papiera, pomocou ktorej začneme tvoriť novú analyzovanú aktivitu. Objaví sa nám nasledovná tabuľka.

Neprehliadnite:
Skvalitnenie prípravy orientačného bežca so zameraním na šprint
Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

V prvej časti tabuľky vyberieme podkladovú mapu, do ktorej chceme postupy importovať. Najlepšie je ak máme mapu vo formáte .jpg. Reálnu mapu si preto potrebujeme naskenovať, kvalitne odfotiť, prípadne môže byť k dispozícii na stránke pretekov. Pomocou tlačidla Browse ju následne vyhľadáme na disku počítača.
V druhej časti tabuľky si zvolíme metódu načítania súboru GPX. Najjednoduchšou možnosťou je nájdenie súboru uloženého prostredníctvom aplikácie TomTom MySport Connect na disku počítača.

Po vyplnení obidvoch okien stlačíme tlačidlo OK a otvorí sa nám pracovná verzia mapy a GPS krivky.
Trať si musíme na začiatok posunúť na správne miesto podkladovej mapy a takisto je zväčša potrebné zafixovať niektoré body na trati, keďže presnosť mapy a GPS zariadenia sa v niektorých miestach môže rozchádzať. Tieto odchýlky spôsobujú hlavne polohové nepresnosti na podkladovej mape (ktorých významnosť však neustále klesá), ale aj oblasti strmých svahov alebo hustého lesa, kde presnosť GPS záznamu môže klesnúť.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Keď máme body na trati zafixované, môžeme prejsť na farebnú analýzu zobrazenej krivky.

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Na lište si vyberieme veličinu ktorú chceme na jednotlivých bodoch trate mať zobrazenú na krivke. Na výber máme tempo behu, rýchlosť, pulzovú frekvenciu, nadmorskú výšku, smerovú odchýlku a dobu čítania mapy. Prakticky najlepšiu vypovedaciu hodnotu má analýza tempa behu v jednotlivých miestach trate, ale aj analýza dĺžky zastavovania pri čítaní mapy a vývoja pulzovej frekvencie v rôznych bodoch trate. Hodnotu danej veličiny nám zobrazuje farebná škála, pri ktorej si vieme prispôsobiť rozsah zobrazovaných hodnôt nameraným hodnotám.

Neprehliadnite:
Jak využít sportovní hodinky při fitness? Máme pro vás několik tipů!
Následne si určíme hrúbku zobrazenej čiary, jej orámovanie a sýtosť farieb tak, aby boli na mape čo najlepšie čitateľné. V dolnej časti okna vidíme graf vývoja danej veličiny v čase. V pravej časti lišty sa nachádza graf rozdelenia intervalov danej veličiny a zaznamenané medzičasy na trati. Tieto voliteľné lišty vieme v prípade potreby v hornom menu skryť.

Danú mapu aj s postupom vieme nakoniec uložiť ako súbor .qrt (cez File – Save as), ktorý vieme ďalej editovať a analyzovať v programe QuickRoute. Ďalšou ponúkanou možnosťou je export mapy s postupmi vo formáte .jpg (File – Export – Image).

Výsledok vyzerá nasledovne:

Analýza tréningu orientačného bežca s pomocou GPS hodiniek TomTom

Vo vrchnej časti je znázornená farebná škála a zobrazovaná veličina.

V programe QuickRoute vieme okrem úprav GPX krivky na mape upravovať aj samostatnú krivku bez mapových podkladov. Pomocou symbolu nožníc v hornom menu môžeme napríklad odstrihnúť časť krivky alebo cez šípku s guličkou pridať medzičasy na zvolené miesta.

Takáto analýza je zvládnuteľná každému priemerne zdatnému užívateľovi počítača a jej výsledky sú jasne interpretovateľné a porovnateľné medzi pretekármi.

GPS krivky získané z hodiniek TomTom sa dajú využiť aj v ďalšej aplikácii – 3Drerun, ktorá je online dostupná na stránke http://3drerun.worldofo.com/ . Tu môže registrovaný užívateľ pridať podkladovú mapu vo formáte jpg spolu s GPX krivkami viacerých pretekárov. Takto sa dá jednoducho vytvoriť simulácia pohybu v teréne viacerých pretekárov súčasne.

Takáto analýza výborne ukazuje vývoj pretekov a často sa používa na svetových podujatiach ako prostriedok priblíženia orientačného behu verejnosti.

Ako dobrý príklad poslúži simulácia mestských pretekov v orientačnom behu v centre Košíc analyzujúca postupy troch najrýchlejších pretekárov: http://3drerun.worldofo.com/index.php?idmult[]=-115170&idmult[]=-116176&idmult[]=-115173.

Ako bolo ukázané, GPS hodinky TomTom sú veľmi vhodnou pomôckou orientačného bežca. Investícia do takéhoto zariadenia sa pretekárovi viacnásobne vráti, či už vo forme možností detailnej analýzy pretekov a mapových tréningov, ale aj vo forme lepšej kontroly tréningu.
comments powered by Disqus