Recenzia športtestera TomTom Cardio Multisport I.: Seriál tipov, trikov a doporučení od českého reprezentanta v atletike Jana Tesaře

Recenzia športtestera TomTom Cardio Multisport I.: Seriál tipov, trikov a doporučení od českého reprezentanta v atletike Jana Tesaře

Prvý článok tohto seriálu vychádza niekoľko dní pred zahájením Majstrostiev Európy v atletike 2015 v Prahe, ku ktorému Honza Tesař nastupuje v pozícii európskej dvojky v behu na 400m a ako člen českej štafety na 4x400m. Honza absolvoval veľkú časť prípravy so športtesterom TomTom Cardio MultiSport. Držíme Honzovi a celej českej štafete palce.
GPS hodinky TomTom sú, tak ako väčšina športtesterov, určená pre širšiu bežeckú verejnosť. V tejto sérii článkov vám ukážem, že hodinky je možné bez problémov použiť pre každodenný bežecký tréning.

- Tento článok zhrňuje najdôležitejšie možnosti a základné ovládanie hodiniek.
- Tréning šesťstoviek s podrobným nastavením manuálnych kôl a vyhodnotením vo webovej aplikácii TomTom MySports popisujem v ďalšom článku série.
- Intervalovým tréningom – dvojminútovky s pevnou pauzou – a ich vyhodnotením sa zaoberá pokračovanie série.
- Pokiaľ potrebujete podrobnejšiu analýzu nabehaných kilometrov, aplikácia TomTom umožňuje jednoduchý export a následné vyhodnotenie a výpočty napríklad v Excele či iných programoch.
- Veci, ktoré sa inde nevošli – rady, tipy, triky a môj subjektívny pohľad zhrňujem v samostatnom článku.

Čo hodinky vedia merať:
Zemepisnú pozíciu, čas a pulzovú frekvenciu.

Z týchto troch veličín sa dopočítavajú ostatné, niektoré na úrovni hodiniek, niektoré v priloženom software, a na niektoré musíte svojpomocne.

V hodinkách môžete sledovať tieto veličiny: aktuálny a priemerný tep, aktuálnu a priemernú rýchlosť, ubehnutú vzdialenosť, tempo (koľko času vám zaberie kilometer), rýchlosť (koľko kilometrov by ste ubehli za čas – iba prevrátená hodnota tempa), spálené kalórie (po zadaní výšky, váhy, veku), celkový čas, atď.

Po pripojení k počítaču v online TomTom aplikácii dostanete vyššie spomenuté, doplnené o výškový profil a prehľadne vypísané v grafoch.

Svojpomocne, napríklad pomocou Excelu, či iného softwarového vybavenia môžete doplniť akékoľvek iné informácie, napríklad vertikálnu rýchlosť, či závislosť výšky na pulzovej frekvencii. O týchto možnostiach pojednáva samostatný článok.

Ovládanie hodiniek
Športtester umožňuje jednoduché ovládanie pomocou štvorsmerného „joysticku“. Základná obrazovka s časom je úplne vľavo. Pohyb vpravo je väčšinou výber položky z daného menu. Pokiaľ sa nenachádzate vo výbere, potom na hornom a dolnom tlačidle bývajú nejaké dodatočné informácie a nastavenia.

Na začiatku je základná obrazovka s časom. Posvietiť si môžete horným dotykovým tlačidlom. Pre zahájenie tréningu slúži pravé tlačidlo, ktoré vás prenesie do výberu aktivít.

Športové aktivity


Návod TomTom Cardio MultiSport Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  1: Zo základnej obrazovky sa stiskom pravého tlačidla dostanete na výber aktivít

Bežecké hodinky TomTom ponúkajú 3 aktivity (multisporty ponúkajú aktivít viac).

Stopky, beh a bežecký pás. Stopky fungujú klasickým spôsobom s presnosťou na stotinu a možností merania kôl, ktoré sa vykonáva vrchným dotykovým tlačidlom.

Návod TomTom Cardio MultiSportObr.  2: Stopky s tromi zmeranými medzičasmi

Ďalšie dve aktivity – beh a bežecký pás sa líši iba absenciou GPS dát pri bežeckom páse. Hodí sa teda v hale či inom priestore, kde nie je dostupný GPS signál alebo nepotrebujete presne merať vzdialenosti, tempo, ani rýchlosť. Čo je dobré v prípade, že chcete zvýšiť výdrž batérie.

Vyberiete si bežecký pás alebo beh, presuniete sa na predštartovnú obrazovku.

Návod TomTom Cardio MultiSport Návod TomTom Cardio MultiSport

Obr.  3: Po výbere aktivity sa presuniete na predštartovnú obrazovku. Intervaly označujú typ tréningu, ktorý sa dá zmeniť v nastavení (↓ ). „Čakať“  túto chvíľu máte na zachytenie GPS signálu.


V túto chvíľu sa zapína merač pulzovej frekvencie a GPS. U GPS-ky to chvíľu trvá (v závislosti na tom, koľko času ubehlo od poslednej aktivity alebo pripojenia k internetu). Keď sú hodinky pripravené, upozornia vás na to pomocou vibrácie a zapípania. Na predštartovnej obrazovke môžete ešte zmeniť typ tréningu (na Obr.  3 sú vybrané intervaly).

Typy tréningu

Návod TomTom Cardio MultiSport Návod TomTom Cardio MultiSport Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  4: Do nastavenia typu tréningu sa dostanete z predštartovnej obrazovky. Druhá položka v nastavení – DÁTA – slúži pre zmenu zobrazenia veličín pri samotnom tréningu.

Tu popisované režimy sú pre aktivitu Beh. Pri bežeckom páse sú režimy rovnaké, len vzdialenosť je meraná pomocou akcelerometra namiesto GPS.

Po výbere tréningu a spresnenia niektorých informácií sa dostanete späť na predštartovnú obrazovku. Stiskom pravého tlačidla zahájite aktivitu. Podľa typu tréningu sa vám ukáže patričná obrazovka (pre každý iná, niečím špeciálna – popísaná pri jednotlivých typov nižšie), alebo rovno súhrnná obrazovka. Tá je pre všetky tréningy rovnaká.

Návod TomTom Cardio MultiSport Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  5: Hodinky zachytili GPS signál aj srdcový tep. Pripravenosť signalizujú slovom „ÍSŤ“ a vyčkávaním na stisk pravého tlačidla, čím sa zaháji aktivita a v priebehu tréningu sa zobrazí súhrnná obrazovka. Nastavenie aktuálnej veličiny (v tomto prípade srdcová frekvencia) je možné meniť horným a dolným tlačidlom.

Tu vidíte až tri aktuálne veličiny (tep, tempo, ubehnuté kilometre, rýchlosť, atď…). Tú tretiu, najväčšiu, môžete meniť tlačidlami nahor a nadol. Dve menšie postranné sa dajú zmeniť v nastavení z predštartovnej obrazovky (položka DÁTA).

Žiadny
Hodinky jednoducho zaznamenávajú aktivitu. Nevykonávajú žiadne notifikácie a zobrazujú súhrnnú obrazovku.

Intervaly
Intervaly umožňujú prehľadné zobrazenie fázy tréningu a jeho presné stopovanie. V základnom kroku si naplánujete tréning.

Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  6: Nastavenie intervalového tréningu.

Princípom je, že si nastavíte vzdialenosť alebo ako dlho má trvať činnosť a úplne rovnaký spôsobom ako dlho má trvať pauza. Hodí sa to, ak potrebujete bežať napríklad dvojstovku s minútovou pauzou. Alebo dvojminútovky s päťminútovou pauzou[odkaz]. Hodinky vás potom presne informujú, kedy máte začať alebo ukončiť daný úsek.

Zóny
V tomto type tréningu si dopredu nastavíte, v akej zóne chcete vykonávať svoju aktivitu. Zóna môže byť daná pulzovou frekvenciou, tempom či rýchlosťou. Po spustení aktivity sa zobrazí graf, na ktorom prehľadne vidíte, či sa pohybujete v zóne alebo mimo nej.

Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  7: Priebeh srdcového tepu. Prostredná vodorovná čiara je nastavené optimum. Graf ukazuje vychýlenie od tohto optima.

Ciele
Cieľ môže byť trojakého typu – čas, kalórie, alebo vzdialenosť. Pri behu sa vám potom prehľadne ukáže, v koľkých percentách nastaveného cieľa sa nachádzate. Hodinky vás v polovičke a 90% notifikujú pomocou vibrácie a zapípania.

Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  8: Plnenie cieľa nastaveného tréningu. V tomto prípade polhodinovej činnosti.

Pretek
Hodinky ponúkajú akúsi simuláciu preteku. Bežíte buď proti svojim predošlým výkonom, alebo sa môžete socializovať, zdieľať svoje behy a tie cudzie si do hodiniek nahrať. Po odštartovaní pretekov máte k dispozícii obrazovku, ukazujúcu aký náskok máte na svojho virtuálneho súpera.

Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  9: Závodna obrazovka.

Kolá
Fungujú presne tak, ako sa dá očakávať. Ukončenie kola a začiatok ďalšieho vyvoláte stisnutím horného dotykového tlačidla, alebo si môžete nastaviť automatické stisnutia kola po ubehnutej vzdialenosti alebo času.

Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  10: Režim okruhov umožňuje tiež zobrazenie dvojminútovej histórie srdcového tepu.

Manuálny režim je asi najužitočnejší, môžete ho využiť napríklad pri behaní úsekov, ako sú šesťstovky. Je tomu venovaný špeciálny článok.

Zhrnutie typov tréningu
Všetky športové režimy (okrem merania kôl) vám vytvorí identický záznam, čo sa štruktúry týka. Zo záznamu nepoznáte, či ste bežali intervaly, cielili svoju snahu na ubehnutie nejakej vzdialenosti, alebo mali typ tréningu nastavený na žiadny. Režimy teda slúžia predovšetkým k orientácii pri samotnom tréningu. Jediný a podľa môjho názoru najpraktickejší režim pre budúcu analýzu tréningu, sú kolá. Túto skutočnosť reflektuje aj webové rozhranie, kam sa vám všetky aktivity nahrávajú. Môžete sa pozrieť, kde aké kolo začalo, akú ste mali na začiatku a na konci kola pulzovú frekvenciu atď. V ostatných režimoch je možné začiatok a koniec úseku jedine vysledovať. Čo bez problémov ide, pokiaľ si pamätáte, akú štruktúru mal váš tréning (napríklad minútu beh -dve minúty pauza…).

Tento nedostatok zamrzí napríklad pri intervalovom tréningu. Je známy a často diskutovaný na fórach samotného TomTomu. Možno sa v budúcnosti dočkáme aktualizácie.

Ukončenie aktivity
Ak stisnete a chvíľu podržíte ľavé tlačidlo, vaša športová aktivita sa pozastaví. Úplné zastavenie aktivity sa vykoná ešte jedným stiskom tlačidla vľavo, záznam je uložený a vy sa vrátite na základnú obrazovku.
Návod TomTom Cardio MultiSport Návod TomTom Cardio MultiSport Návod TomTom Cardio MultiSport
Obr.  11:Stisnutím ľavého tlačidla sa aktivita pozastaví. Opätovným stisnutím sa ukončí a hodinky sa vrátia na základnú obrazovku s časom.

Vyhodnotenie aktivity
Uložený záznam vydrží v hodinkách do doby, než ho pomocou telefónu, či počítača nahráte na webovú aplikáciu. Konkrétne vyhodnotenie jedného tréningu popisujem v ďalšom článku.
comments powered by Disqus