Firmware aktualizácia pre AVR 255 a 355

Firmware aktualizácia pre AVR 255 a 355

      Tento softwarový balík obsahuje všetky predchádzajúce vylepšenia, priadané vlastnosti a opravy chýb (viď. ďalej), navyše k nasledujúcim hlavným titulom
- Dvojkanálové PCM z Xbox360 stíšilo AVR a detekovalo chybne ako multikanál PCM - opravené

- Občasné poskočenie pri prerušení audio streamingu ako zmeny stopy na zdroji alebo zmena formátu zvuku na disku pri HDMI a SPDIF vstupnom zdroji bolo odstránené

- Výkon audio a video systému a HDMI kompatibilita bola zlepšená a ďalšie vylepšenie nízkoúrovňových systémových operácií boli urobené.

     DOWNLOAD FIRMWARE
comments powered by Disqus