Stanovisko výrobcu AKG k drobným „poškodeniam“ meničov pri slúchadlách K701

Stanovisko výrobcu AKG k drobným „poškodeniam“ meničov pri slúchadlách K701

     Výskyt malých bublín na membránach je nám dobre známy a nemá absolútne žiadny vplyv na kvalitu zvuku. Pretože ide o kozmetickú záležitosť,  ktorú vnímali naši zákazníci negatívne, tak sme prijali v decembri 2010 opatrenia, ktoré do budúcnosti  vylúči tvorbu týchto nerovnosti na membránach, aby sme nevyvolávali u užívateľov dojem, že sa jedna o falošný alebo poškodený výrobok.

Výrobca AKG
AKG K701
comments powered by Disqus