Kontakt


Zobraziť DSI na väčšej mape

Sídlo spoločnosti + výdajné miesto
Letná 42
budova Cassofin II
3.poschodie vpravo
040 01 Košice
Hlavné výdajné miesto
Mlynské nivy 77
821 05 Bratislava
QR code
     V sídle spoločnosti nájdete aj servisné oddelenie pre záručný a pozáručný servis. Pre bližšie informácie navštívte: http://servis.dsi.sk/

Kontaktujte nás:
informácie o objednávkach: +421 917 660 639
informácie o produktoch/pomoc: +421 917 660 604

Bratislava
Otváracia doba
Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00
Ako sa k nám dostanete
Autobusom (70, 74, 96, 98, 196) zástavka Prístavný most zástávka je vzdialená približne 400m
Trolejbusom (201, 202, 208) zástavka Hraničná zástavka je vzdialená približne 700m

Parkovanie
     Parkovanie je možné pred a v areáli spoločnosti. Nakladacia rampa.
kontakt

Smerové tabule a nálepky Vás navedú priamo až do našej kancelárie. Stačí sa nimi riadiť. Tabule sú vždy viditeľné a jedinečné na prvý pohľad.

Kde nás nájdete v budove?

Košice
Otváracia doba
Pondelok – Piatok: 09:00 – 16:00
Ako sa k nám dostanete
Autobusom (12, 18, 19, 55 ) zástavka Amfiteáter zástávka je vzdialená približne 100m
Električkou (6, 9) zástavka Amfiteáter zástavka je vzdialená približne 200m

Prevzatie tovaru
     Možnosť využiť parkovisko pred budovou na dobu 20 minút. Návštevu nahláste informátorovi. 
DSI Kosice
Fakturačné údaje
DSI Slovakia, s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice

IČO:
31670172
DIČ: 2020492166
IČ DPH: SK2020492166
Zapísaná  v Obchodnom registri Okresného súdu Košice,  I oddiel Sro, vložka číslo: 2901/V

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka:
SK5402000000003514215758

Zodpovedný vedúci:
Stanislav Návesňák
admin@vzdy.sk

     Prevádzkovateľ je členom kolektívneho zberu a spracovania odpadov SEWA a.s., ktorá zabezpečuje plnenie povinnosti plynúce z príslušnej legislatívy

Orgán pre dozor alebo dohľad:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk